Suivez mes commentaires sur l'actualité de la justice et des barreaux

L'avenir de la profession d'avocat en 5 ateliers

Patrick Henry en Patrick Hofströssler werden door minister Koen Geens gevraagd om als onafhankelijke experts advies te geven over de toekomst van de advocatuur, die voor grote veranderingen staat. In een wereld van digitalisering en informatisering zijn sommige steunpilaren niet meer zo stevig als ze ooit waren.

Tijdens een reflectiemiddag op 16 november traden de experts in dialoog met de stafhouders, de Orde van Vlaamse Balies en de voorzitters van de jonge conferenties. Na een plenair gedeelte vonden vijf workshops over diverse onderwerpen plaats. Onder meer erelonen, toegang tot het beroep en vorming en legal tech kwamen aan bod. De werkvlakken? Een grote maatschappelijke rol voor de advocaat, betrokkenheid en een toekomstvisie. 

http://www.advocatennet.be/videos/de-toekomst-van-de-advocatuur-in-vijf-...